ბაზრის კვლევა   შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" აცხადებს მოწვევას სატენდერო წინადადებების მიღებაზე
27.05.2022
  
 

 

 

შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" აცხადებს მოწვევას სატენდერო წინადადებების წარმოდგენაზე - ხელახალ გატენდერებაზე :

 

 

მიბმული ფაილები