ბაზრის კვლევა   შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" აცხადებს მოწვევას სატენდერო წინადადებების მიღებაზე
06.10.2022
  
 

 

 

 

 

შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" აცხადებს მოწვევას სატენდერო წინადადებების მიღებაზე.

 

 

 

მიბმული ფაილები