ბაზრის კვლევა   გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს საკონსულტაციო შესყიდვას