ბაზრის კვლევა   საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
02.11.2022
  
 

 

 

მოთხოვნა ინტერესის გამოსახატავად

 

 

შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

 

დავალების სახელწოდება:  საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა საქართველოს სახელმწიფო მართვაში არსებული საავადმყოფოების განვითარების სტრატეგიის მოსამზადებლად.

 

ხელშეკრულების ნოემრი: MOH/CS-RFP-01

 

დავალების მიზანია საქართველოსათვის სახელმწიფო მართვაში არსებული საავადმყოფოების განვითარების სტრატეგიის შემუშავება.

 

შესყიდვების პროცედურებისა და დავალების მოცულობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია   იხილეთ თანდართულ  დოკუმენტაციაში:

 

·      მოთხოვნა ინტერესის გამოსახატად (Request for expression of interest);

·      ტექნიკური დავალება (Terms of Reference);

·      ფორმა N1 (Form N1).  

 

დაინტერესებულმა კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ ინფორმაცია იმის საჩვენებლად, რომ მათ აქვთ აუცილებელი გამოცდილება მომსახურების შესასრულებლად.

 

დავალების შესაბამის პროექტებში გამოცდილება უნდა წარმოადგინონ თანდართული N1 ფორმის შესაბამისად.

 

დაინტერესებულ კონსულტანტებს დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: PIU@moh.gov.ge

CC: Khatia Amilakhvari khamilakhvari@moh.gov.ge and ninokvernadze@moh.gov.ge

 

ინტერესის გამოხატვა ელექტრონულად უნდა ჩაბარდეს ქვემოთ მითითებულ მისამართზე არაუგვიანეს 2022 წლის 17 ნოემბრის 18:00 საათისა.

 

სახელი: ხატია ამილახვარი

თანამდებობა: შესყიდვების კონსულტანტი

 

ელ. ფოსტა: PIU@moh.gov.ge

CC: Khatia Amilakhvari khamilakhvari@moh.gov.ge and ninokvernadze@moh.gov.ge

ვებ გვერდი: www.moh.gov.ge

 

 

 

მიბმული ფაილები