ბაზრის კვლევა   შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აცხადებს შესყიდვას
21.01.2022
  
 

 

 

შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" აცხადებს მოწვევას სატენდერო წინადადებების წარმოდგენაზე:

 

 

 

მიბმული ფაილები