ბაზრის კვლევა   შპს „იმერეთის აგრო ზონა“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
04.02.2022
  
 

 

 

შპს „იმერეთის აგრო ზონა“ გეგმავს კონკურსის გამოცხადებას საპროექტო-საკონსულტაციო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით, რის გამოც ატარებს ბაზრის კვლევას.

 

გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ მიმაგრებულ ფაილში განსაზღვრულ შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ დავალებას და არაუგვიანეს 2022 წლის 11 თებერვლის 17:00 საათის ჩათვლით შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება ტექნიკურ დავალებაზე თანდართული დანართი N2-ის შესაბამისად, შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: levan.lominadze@iaz.ge 

 

წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

 

საკონტაქტო პირი: ნათია მეგრელიშვილი

ტ: 598 60 10 30

 

 

 

მიბმული ფაილები