ბაზრის კვლევა   შპს „იმერეთის აგრო ზონა“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
30.08.2021
  
 

შპს „იმერეთის აგრო ზონა“ აუდიტორული მომსახურების შესყიდვის მიზნით აცხადებს ბაზრის კვლევას.

 

გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ მიმაგრებულ ფაილში განსაზღვრულ შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ დავალებას და დაინტერესების შემთხვევაში არაუგვიანეს 2021 წლის 01 სექტემბრის 18:00 საათისა მოგვაწოდოთ აღნიშნული მომსახურების ღირებულების შესახებ ინფორმაცია დანართი N1-ის შესაბამისად, შემდეგ ელ.ფოსტაზე: levan.urotadze@iaz.ge.

 

მომსახურების ფასი გამოსახული უნდა იყოს ლარში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.

 

კითხვებისა და სხვა დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ ამავე ელ.ფოსტაზე.

 

წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის.

 

იხილეთ ტექნიკური დავალება და დანართი N1 მიმაგრებულ ფაილში.

 

 

 

მიბმული ფაილები