ბაზრის კვლევა   საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო აცხადებს ბაზრის კვლევას
11.03.2022
  
 

 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, გეგმავს ბავშვებში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის (ე.წ. CGM) სისტემების შესყიდვას.

 

გთხოვთ, შესასყიდი საქონელის სპეციფიკაციები და სატენდერო პროცედურებში მონაწილეობის მისაღებად მიმწოდებლისათვის განსაზღვრული  მოთხოვნები  იხილოთ თანდართულ ფაილში და წარმოადგინოთ წინადადება ფაილიში მითითებული ფასების ცხრილის ფორმატის შესაბამისად.

 

წინადადებების წარმოდგენის  საბოლოო ვადაა 18  მარტი, 2022 წ.

გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე: khamilakhvari@moh.gov.ge; ninokvernadze@moh.gov.ge;

 

წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის.


საკონტაქტო ინფორმაცია: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს პროექტის განმახორციელებელი ერთეული (PIU):

ნინო კვერნაძე - პროექტის მენეჯერი;  ხატია ამილახვარი  - შესყიდვების კონულტანტი;  

ტელ: + 995 2 51 00 11  (შიდა ) 05 06

 

 

მიბმული ფაილები