ბაზრის კვლევა   შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" აცხადებს მოწვევას სატენდერო წინადადებების მიღებაზე
19.04.2022
  
 

 

 

შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" აცხადებს მოწვევას სატენდერო წინადადებების წარმოდგენაზე:

 

 

მიბმული ფაილები