სიხლეები   სისტემის მომხმარებელთა საყურადღებოდ!
04.04.2024
  
 

 

 

გაცნობებთ, რომ 2024 წლის 28 მარტის საქართველოს მთავრობის №106 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 1 ოქტომბრის № 476 დადგენილებაში და აღნიშნული ტექნიკური რეგლამენტით დაფარულ 22 სამშენებლო პროდუქტს დაემატა 101 ახალი სამშენებლო პროდუქტი.

 

ცვლილება ძალაში 2025 წლის პირველი იანვრიდან შედის.

 

 

დანართი: 2024 წლის 28 მარტის საქართველოს მთავრობის №106 დადგენილება

 

დანართი №2: 2023 წლის 24 აპრილის საქართველოს მთავრობის №161 დადგენილება

 

დანართი №3: 2023 წლის 1 მაისის საქართველოს მთავრობის №165 დადგენილება