სიხლეები   სისტემის მომხმარებელთა საყურადღებოდ!
28.02.2023
  
 

 

 

გაცნობებთ, რომ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს მიერ შეიქმნა ახალი ოფიციალური ვებ-გვერდი – https://drc.gov.ge/. აღნიშნულ ვებ-გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების შესახებ სხვადასხვა ინფორმაცია, დოკუმენტაცია და დაკავშირებული ელ.-სერვისები, მათ შორის, პირდაპირი კომუნიკაცია გასაჩივრების ელექტრონულ მოდულთან, საჩივრების შინაარსი და დაკავშირებული დეტალები, საბჭოს სხდომების განრიგი და განსახილველი საჩივრების ნუსხა, სხვა სასარგებლო დოკუმენტაცია, როგორიცაა სამართლებრივი აქტები, სახელმძღვანელოები და გადაწყვეტილებების განზოგადოებული პრაქტიკა. 

 

სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების შესახებ კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ დავების განხილვის საბჭოს აპარატს: (032) 2 44 07 70 (25-00); E-mail: Disputes@gnca.gov.ge