სიხლეები   შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
01.03.2023
  
 

 

 

გაცნობებთ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს პორტალზე იცვლება ბაზრის კვლევის განთავსების წესი. იხელმძღვანელეთ დანართში მოცემული ინსტრუქციის შესაბამისად.  

 

მიბმული ფაილი