სიხლეები   სააგენტოს აზიის განვითარების ბანკის მისია სტუმრობდა
05.05.2023
  
 

 

 

მიმდინარე წლის 5 მაისს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს აზიის განვითარების ბანკის მისია სტუმრობდა. აზიის განვითარების ბანკი ამჟამად მუშაობს ქვეყნის დახმარების მომდევნო წლების სტრატეგიაზე, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესყიდვების სფეროში რისკების შეფასება ქვეყნის და სექტორალურ ჭრილში. აღსანიშნავია, რომ კვლევის შედეგები აისახება ქვეყნის დახმარების სტრატეგიაში.