სიხლეები   შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
18.05.2023
  
 

 

 

საოფისე სავარძლის (გორგოლაჭიანი) 2023 წლის კონსოლიდირებული ტენდერის შესახებ!

 

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის განმავლობაში საოფისე სავარძლის (გორგოლაჭიანი) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით, სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ კონსოლიდირებულ ტენდერში (CON230000153) გამარჯვებულ მიმწოდებლად გამოვლინდა - შპს „სავარძელი პლიუსი“ (ს/ნ 402202629).

 

სატენდერო დოკუმენტაციის 10.1.3. ქვეპუნქტის თანახმად, შპს „სავარძელი პლიუსი“ ვალდებულია ხელშეკრულებები გააფორმოს იმ შემსყიდველ ორგანიზაციებთან, რომლებიც მას მიმართავენ გამარჯვებული პრეტენდენტის გამოვლენიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში, 2023 წლის 16 ივლისის ჩათვლით.

 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, დროულად მიმართოთ გამარჯვებულ მიმწოდებელს საოფისე სავარძლის (გორგოლაჭიანი) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებ(ებ)ის გასაფორმებლად.

 

შესაბამისად, გთხოვთ, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მთავარ გვერდზე (www.spa.ge), კონსოლიდირებული ტენდერების მოდულში, კერძოდ, მიმდინარე კონსოლიდირებულ ტენდერებში, იხილოთ ინფორმაცია 2023 წლის განმავლობაში საოფისე სავარძლის (გორგოლაჭიანი) კონსოლიდირებული ტენდერის შესახებ. გთხოვთ, იხ. ბმული...