კონსოლიდირებული ტენდერები  მიმდინარე კონსოლიდირებული ტენდერები  სატრანსპორტო საშუალებების აკუმლატორების კონსოლიდირებული ტენდერები