კონსოლიდირებული ტენდერები  კონსოლიდირებული ტენდერების არქივი  2017 წლის კონსოლიდირებული ტენდერების არქივი