კონსოლიდირებული ტენდერები  მიმდინარე კონსოლიდირებული ტენდერები  სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის მომსახურების შესყიდვა