სააგენტოს შესახებ  თავმჯდომარე

 

ლევან რაზმაძე

დაბადების თარიღი და ადგილი:

1972 წლის 20 ივლისი, . ცხინვალი, საქართველო;

განათლება:

1990–1996 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი; კვალიფიკაცია - სამართალმცოდნე.


სამუშაო გამოცდილება:

2014 წლის 15 აპრილიდან - სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე;
2013/12 – 2014/04 - კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე;

2008-2013 წწ. - იურიდიული კომპანიაბონა კაუზა“ - მრჩეველი კანონშემოქმედებით და იურიდიულ საკითხებში;

2008 წელი - სსსაქრუსენერგო - გენერალური დირექტორის მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში;

2006/05/12 – 2008/05/03 წწ.  -  სსიპსაწარმოთა მართვის სააგენტო“ - თავმჯდომარე;

2006 – 2008 წწ. - სააქციო საზოგადოების  „ენერგო-პრო ჯორჯიაჯერ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ხოლო შემდეგ- თავმჯდომარე;

2005/01/08 – 2006/05/12 წწ. - ხელმძღვანელობდა სსიპსაწარმოთა მართვის სააგენტო“ - იურიდიულ სამსახურს;

2005 – 2006 წწ. - საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე;

2002/13/09 – 2005/01/08 წწ. - სსიპსაქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო“ - იურიდიული სამსახურის უფროსი;

2001/02/10 – 2002/13/09 წწ. - საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი;

2001/04/05 – 2001/02/10 წწ. - საქართველოს ეკონომიკის, მრეწევლობისა და ვაჭრობის სამინისტროს საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობებისა და ინვესტიციების დეპარტამენტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი;

2000 – 2001 წწ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საქართველოს კანონთა წიგნისა და „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ რედაქციის დირექტორი;

1998 – 2000 წწ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური ბეჭდვითი ორგანოსსაკანონმდებლო მაცნედირექტორი;

1996 – 1998 წწ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შპსიურიდიული ლიტერატურა“ - დირექტორი;

1995 – 1996 წწ. -  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თანაშემწე;

1995 წელი - საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილის თანაშემწე;

1993 – 1995 წწ. - საკანონმდებლო განზრახულობათა და კანონპროექტების სისტემატიზების განყოფილება - ოპერატორი;

1991 – 1993 წწ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებრივი განვითარებისა და სამართლებრივი ინფორმაციის სამმართველო - ოპერატორი. 

ენები:

ქართული, რუსული, ინგლისური; 

ოჯახური მდგომარეობა:

ჰყავს ერთი შვილი.