დავების საბჭო  დავების განხილვის საბჭოს შემადგენლობა


სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს შემადგენლობა 

(2021 წლის 1 იანვრიდან)

ია შავერდოვი - საბჭოს თავმჯდომარე
ალეკო ნაჭყებია - საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
ალექსანდრე ასათიანი - საბჭოს წევრი
გიორგი გაფრინდაშვილი - საბჭოს წევრი
ზვიად კობალაძე - საბჭოს წევრი