კონსოლიდირებული ტენდერები  მიმდინარე კონსოლიდირებული ტენდერები  ფიჭური სატელეფონო მომსახურების კონსოლიდირებული ტენდერი