• პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერების კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - WasteContainers2020@spa.gov.ge;          WasteContainers2021@spa.gov.ge
 •  პირველკლასელთა და მათი დამრიგებლებისათვის განკუთვნილი, სტანდარტული პორტაბელური/სატარებელი კომპიუტერების კონსოლიდირებულ ტენდერთან დაკავშირებით - comp2021@spa.gov.ge
 •  
   საჯარო სკოლებისა და პროფესიული სასწავლებლებისათვის სხვადასხვა დასახელების ავეჯის კონსოლიდირებულ ტენდერთან დაკავშირებით - Edu.inventory2020-2021@spa.gov.ge
 •  
   დისპენსერის კონსოლიდირებულ ტენდერთან დაკავშირებით - med.sanitary2020-2021@spa.gov.ge
 •  დეზობარიერის კონსოლიდირებულ ტენდერთან დაკავშირებით - med.sanitary2020-2021@spa.gov.ge
 •  ნიღბების კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - med2021@spa.gov.ge
 •  სადეზინფექციო საშუალებების კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - pharm2021@spa.gov.ge
 •  სამედიცინო ხელთათმანების კონსოლიდირებულ ტენდერთან დაკავშირებით - med2021@spa.gov.ge
 •  უკონტაქტო ელექტრო თერმომეტრების კონსოლიდირებულ ტენდერთან დაკავშირებით - med2021@spa.gov.ge
 •  წიგნების ბეჭდვისა და ადგილზე მიწოდების კონსოლიდირებულ ტენდერთან დაკავშირებით - book2020@spa.gov.ge​
 •  სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - transportation2021@spa.gov.ge
 •  მზის ელექტროსადგურის სისტემის კონსოლიდირებულ ტენდერთან დაკავშირებით - sunsystem2019@spa.gov.ge
 •  სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის მომსახურების კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - carinsurance2021@spa.gov.ge
 •  სატრანსპორტო საშუალებების კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - car2020@spa.gov.ge
 •  მედიკამენტების კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - pharm2021@spa.gov.ge
 •  სამედიცინო სახარჯი მასალების კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - med2021@spa.gov.ge
 •  სხვადასხვა სახის კვების პროდუქტების კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - food2020-2021@spa.gov.ge
 •  სატრანსპორტო საშუალებების აკუმლატორების კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - battery2021@spa.gov.ge
 •  სატრანსპორტო საშუალებების ძრავის ზეთებისა და ზეთის ფილტრების კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - filter2021@spa.gov.ge
 •  სატელევიზიო საეთერო დროის (wGRP) შესყიდვის კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - tv2019-2020@spa.gov.ge;    tv2020-2021@spa.gov.ge
 •  სხვადასხვა სახის პრინტერებისა და კარტრიჯების კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - print2020-2021@spa.gov.ge
 •  ნავთობპროდუქციის (საწვავის) კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - oil2021@spa.gov.ge
 •  უწყვეტი კვების წყაროებისს კონსოლიდირებული ტენდერებთან დაკავშირებით - ups2020-2021@spa.gov.ge
 •  სტანდარტული პერსონალური და პორტაბელური კომპიუტერების კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - comp2020@spa.gov.ge;       comp2021@spa.gov.ge
 •  საბურავების კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - tire2020@spa.gov.ge;         tire2021@spa.gov.ge
 •  A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდის კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - paper2021@spa.gov.ge
 •  ფიჭური კავშირგაბმულობის მომსახურების კონსოლიდირებულ ტენდერთან დაკავშირებით - mobile2020@spa.gov.ge
 •  დამატებითი ინფორმაცია: ტელ: +995 32 248 48 22      con@spa.gov.ge
 •