დავების საბჭო  საკონტაქტო ინფორმაცია
  • 2021 წლის 1 იანვრიდან წარდგენილ საჩივრებთან დაკავშირებით

  • მისამართი: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი №154, ბიზნეს ცენტრი „მწვანე ოფისი“

  • ელექტრონული ფოსტა: disputes@competition.ge