კონსოლიდირებული ტენდერები  მიმდინარე კონსოლიდირებული ტენდერები  სატრანსპორტო საშუალებების ძრავის ზეთებისა და ზეთის ფილტრების კონსოლიდირებული ტენდერი