კონსოლიდირებული ტენდერები  მიმდინარე კონსოლიდირებული ტენდერები  სადეზინფექციო რეზინის ხალიჩის - დეზობარიერის კონსოლიდირებული ტენდერი