სიხლეები   ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა ადმინისტრაციული დავების ორგანოს რეფორმირებისათვის
24.02.2020
  
 
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების ფარგლებში, საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მიზნით, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ შეიმუშავა კანონპროექტი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, რომელიც საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით 2020 წლის 21 თებერვალს განსახილველად წარედგინა საქართველოს პარლამენტს.

მიბმული ფაილები