თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან  პარტნიორები სამოქალაქო საზოგადოებიდან