შესყიდვები დონორების სახსრებით
შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“
01.05.2024
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
22.03.2024
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
14.09.2023
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
14.09.2023
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
29.08.2023
შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“
25.08.2023
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
11.08.2023
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 19.07.2023
შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ 04.07.2023
სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 23.05.2023
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 27.03.2023
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 02.02.2023
შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ 26.12.2022
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 13.12.2022
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 11.11.2022
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 04.11.2022
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 02.11.2022
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 12.10.2022
water-(3).png შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" 06.10.2022
water-(3).png შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" 06.10.2022
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 18.07.2022
შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ 06.07.2022
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 27.06.2022
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 16.06.2022
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 15.06.2022
water-(3).png შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" 27.05.2022
სსიპ – თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო 19.05.2022

water-(3).png
შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" 19.04.2022
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 23.03.2022
 water-(3).png შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ 17.03.2022
შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ 16.03.2022
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 11.03.2022
შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ 10.02.2022
შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ 09.02.2022
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 26.01.2022
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 21.01.2022
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.01.2022
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 5.01.2022
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 8.12.2021
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია 13.10.2021
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 11.10.2021
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 07.10.2021
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი​ 10.06.2021
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი​ 01.06.2021
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი​ 01.06.2021
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი​ 31.05.2021
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი​ 31.05.2021
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი​ 31.05.2021
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი​ 31.05.2021
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი​ 24.05.2021
water-(3).png შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ აცხადებს ბაზრის კვლევას 22.04.2021
water-(3).png საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აცხადებს ბაზრის კვლევას 24.03.2021
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო აცხადებს ბაზრის კვლევას 10.03.2021
water-(3).png საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აცხადებს ბაზრის კვლევას 01.03.2021
water-(3).png საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აცხადებს ბაზრის კვლევას 01.03.2021
water-(3).png საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აცხადებს ბაზრის კვლევას 01.03.2021
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო აცხადებს ბაზრის კვლევას 29.01.2021
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი​ 23.12.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს ბაზრის კვლევას 20.08.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს ბაზრის კვლევას 21.07.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს ბაზრის კვლევას 17.06.2020
water-(3).png საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აცხადებს ბაზრის კვლევას 22.04.2020
water-(3).png საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აცხადებს ბაზრის კვლევას 21.04.2020
garemos-dacva.jpg საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხის მეორე რიგის გამანაწილებლების G-1 - G-32 რეაბილიტაციის” ტენდერის შესახებ ინფორმაცია 06.04.2020
garemos-dacva.jpg საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხის მეორე რიგის გამანაწილებლების G-1 - G-32 რეაბილიტაციის” ტენდერის შესახებ ინფორმაცია 07.02.2020
water-(3).png საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აცხადებს ექსკავატორ-დამტვირთველების შესყიდვას 12.12.2019
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო შესყიდვის შესახებ შეტყობინება 24.06.2019
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია - საქართველო კონტრაქტების მინიჭება მარტი-ივნისი 2019 21.06.2019
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია - შესყიდვების საბოლოო შეტყობინება 03.06.2019
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია - შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 13.05.2019
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია - შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 15.04.2019
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია - შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 02.04.2019
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია - შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 29.03.2019
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია - შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 12.03.2019
მოწვევა სატენდერო წინადადებების წარმოდგენაზე 12.03.2019
აზიის განვითარების ბანკი​ 06.03.2019
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია - კონტრაქტის მინიჭება 05.03.2019
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 20.02.2019
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 20.02.2019
სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრი 12.02.2019
CENN-LOGO.jpg CENN - USAID/WMTR II ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია რეგიონებში (ფაზა II) 30.01.2019
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 28.01.2019
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია - შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 23.01.2019
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 22.01.2019
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 22.01.2019
აზიის განვითარების ბანკი​ 11.01.2019
სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრი 20.12.2018
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია - შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 18.12.2018
სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრი 07.12.2018
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია - შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 06.12.2018
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია - შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 05.12.2018
სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრი 19.11.2018
სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრი 13.11.2018
„საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“ 02.10.2018
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 4.10.2018
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია 24.08.2018
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია - კონტრაქტის მინიჭება 18.07.2018
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია 17.07.2018
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია 26.06.2018
აზიის განვითარების ბანკი​ 26.06.2018
აზიის განვითარების ბანკი​ 18.06.2018
აზიის განვითარების ბანკი​ 18.06.2018
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 13.06.2018
აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია 07.06.2018
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 26.04.2018
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 13.04.2018
თელავის წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია და განახლება
28.03.2018
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 23.03.2018
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 06.03.2018
„საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“ 05.03.2018
„საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“ 19.02.2018
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 15.02.2018
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ 06.02.2018
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 05.02.2018
მოწვევა - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი 05.02.2018
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 18.01.2018
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 17.01.2018
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 11.01.2018
კონტრაქტების  მინიჭება - გაუქმება
ნოემბერი-დეკემბერი 2017
25.12.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 06.12.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 26.10.2017
კონტრაქტების მინიჭება ივლისი-ოქტომბერი 2017 24.10.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 22.09.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 15.09.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 12.09.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 01.09.2017
საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა - ონლაინ მოდულების შექმნა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისათვის 24.08.2017
სსიპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 16.08.2017
საოფისე ტექნიკის შესყიდვა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის 11.08.2017
საქართველოს მიერ მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის მენეჯმენტისა და რეპორტინგის სისტემა შესყიდვა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრისთვის 09.08.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 02.08.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 14.07.2017
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 13.07.2017
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 10.07.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 07.07.2017
შესყიდვების ზოგადი შეტყობინება 06.07.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 23.06.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 23.06.2017
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო - კონტრაქტების მინიჭება-გაუქმება 21.06.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 16.06.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 09.06.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 06.06.2017
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის სასწავლო ლაბორატორიული აღჭურვილობის შესყიდვა 02.06.2017
მოწვევა სატენდერო წინადადების შემოტანაზე 02.06.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 19.05.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 18.05.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 03.05.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 02.05.2017
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი​ 26.04.2017
სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსი ატარებს ბაზრის კვლევას 24.04.2017
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი​ 11.04.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 10.04.2017
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 06.04.2017
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 31.03.2017
კონტრაქტების მინიჭება იანვარი - მარტი 2017 28.03.2017
2016 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 23.03.2017
კოლეჯი „სპექტრი“-სა და ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიისთვის ვირტუალური შედუღების სიმულატორის და აღჭურვილობის შესყიდვა 23.03.2017
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიისთვის მეთევზეების გემის სანავიგაციო გემბანის აღჭურვილობის სიმულატორის შესყიდვა 22.03.2017
სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსი ატარებს ბაზრის კვლევას 20.03.2017
სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს დაგეგმილი აქვს - მობილური აპლიკაციის შექმნის მომსახურების შესყიდვა. 17.03.2017
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 06.03.2017
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 06.03.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 02.03.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 13.02.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 08.02.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 31.01.2017
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი​ 30.01.2017
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი​ 30.01.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 27.01.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 26.01.2017
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 09.01.2017
შესყიდვების ზოგადი შეტყობინება 04.01.2017
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო 28.12.2016
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 20.12.2016
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 01.12.2016
წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მეორე პროექტი ფაზა ორი 16.11.2016
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 07.11.2016
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო - კონტრაქტების მინიჭება და კონტრაქტის მინიჭების გაუქმება ოქტომბერი 2016 03.11.2016
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 21.10.2016
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ საოფისე ავეჯის შესყიდვა სსიპ  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის 26.09.2016
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ კომპიუტერული აღჭურვილობის შესყიდვა სსიპ  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის 26.09.2016
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო, კონტრაქტების მინიჭება აგვისტო 2016 08.09.2016
წყნეთი-სამადლოს და წყნეთი-ახალდაბის გზის რეაბილიტაცია 23.08.2016
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 04.08.2016
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 22.07.2016
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 13.07.2016
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო - კონტრაქტების მინიჭება  07.07.2016
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 07.07.2016
2015 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 22.06.2016
კონტრაქტის მინიჭების გაუქმების განაცხადი IFB #PP06/GEP/CW/CB/08 22.06.2016
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს მოწვევას ტენდერში მონაწილეობის მიღებაზე 20.06.2016
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 17.06.2016
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 07.06.2016
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო კონტრაქტების  მინიჭება მარტი 2016 07.06.2016
შესყიდვების სპეციალური შეტყობინება 20.05.2016
„აუდიტის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა საქართველოში“ პროექტი # P155543 05.05.2016
კონტრაქტების მინიჭება მარტი 2016 31.03.2016
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს მოწვევას საკონსულტაციო მომსახურებაზე​ 25.03.2016
საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება 17.03.2016
ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის შესყიდვების შეტყობინება 04.03.2016
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს 26.02.2016
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ საოფისე ავეჯის შესყიდვა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის 25.02.2016
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს 09.02.2016
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) გზის თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაცია (მე-2 მონაკვეთი) 04.02.2016
კონტრაქტების მინიჭება დეკემბერი 2015 29.12.2015
კონტრაქტების მინიჭება ნოემბერი 2015 01.12.2015
საქართველოს საჯარო სკოლების ნარჩენი წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობებისა და მასთან დაკავშირებული საინსტალაციო მომსახურების შესყიდვა 26.11.2015
მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვიათარების პროექტის მართვის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა 19.11.2015
კონტრაქტების მინიჭება
ოქტომბერი 2015
23.10.2015
კონტრაქტების მინიჭება ივლისი-სექტემბერი, 2015 24.09.2015
კანალიზაციის სისტემის მშენებლოა ქ. ფოთში 08.09.2015
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება, 2015 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 27.08.2015
2015 წლის სეზონის ზოგიერთი სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სატენდერო პროცესის გაუქმების შესახებ განცხადება 27.08.2015
2015 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 18.08.2015
საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა საქართველოს საჯარო სკოლების მოვლა–შენახვის პროგრამის შემუშავებისა და განხორცილებისათვის 04.08.2015
2015 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 30.07.2015
მოწვევა ტენდერში მონაწილეობის შესახებ 28.07.2015
კონტრაქტის მინიჭება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კუთვნილი ფართების რემონტი 28.07.2015
15 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 15.07.2015
2015 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 10.07.2015
მოწვევა ტენდერში მონაწილეობის შესახებ 08.07.2015
შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ 01.07.2015
სსიპ “ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველოს (MCA-Georgia)” 24.06.2015
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს საოფისე კონდენციონერების შესყიდვა 23.06.2015
ინდივიდუალური საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა: საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების და მოვლა–შენახვის პროექტის კონსულტანტი 17.06.2015
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კუთვნილი ფართების რემონტი 11.06.2015
კონტრაქტის მინიჭება ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს საოფისე აღჭურვილობის შესყიდვა 04.06.2015
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება 29.05.2015
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო კონტრაქტის მინიჭება 14.05.2015
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს საოფისე ავეჯის შესყიდვა 11.05.2015
მოწვევა ტენდერში მონაწილეობის შესახებ 04.05.2015
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო კონტრაქტის მინიჭება მაღალი წარმადობის პროფესიული საბეჭდი დ 24.04.2015
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს საოფისე ავეჯის შესყიდვა 22.04.2015
ინდივიდუალური საკონსულტაციო მომსახურება: საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების და მოვლა–შენ 17.04.2015
მოწვევა ტენდერში მონაწილეობის შესახებ 15.04.2015
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს აქვს პატივი, მოგიწვიოთ კონფერენციაზე 08.04.2015
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი 31.03.2015
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი 23.03.2015
მაღალი წარმადობის პროფესიული საბეჭდი დანადგარის შეძენა 26.02.2015
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს საოფისე ავეჯი 25.02.2015
შესყიდვების ზოგადი შეტყობინება 20.02.2015
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა 13.02.2015
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს საოფისე ფართის რეაბილიტაცია 10.02.2015
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს საოფისე ფართის რეაბილიტაცია 30.12.2014
სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სერვერული, მონაცემთა შენახვის სისტემის და პროგრამული უზრუნველყოფის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 02.12.2014
ქ. ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - მეორე ფაზა 13.11.2014
მონაცემების შეგროვება საქართველოს ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების პროექტის ინდივიდუალური შეფასებისათვის 11.11.2014
სერვერული, მონაცემთა შენახვის სისტემის და პროგრამული უზრუნველყოფის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 03.11.2014
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 31.10.2014
საქართველოს ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა (ტრანში 3) 28.10.2014
საქართველოს საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესაბამისი საპროექტო-სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავება და ზედამხედველობა 16.10.2014
საქართველოს ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (მე-4 ტრანში) 15.10.2014
ტუბერკულოზის სუპრარეგიონალური კონტროლის პროგრამა 13.10.2014
საქართველოს ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამალ პროექტი No.43405 27.09.2014
დეტალური დიზაინის მომზადება ვანის მუზეუმის კონსერვაციისა და ვანის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის 27.08.2014
უბისის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა 26.08.2014
წალკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 20.08.2014
ქარელის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 20.08.2014
ტყიბულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 20.08.2014
საგარეჯოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 20.08.2014
თელავის და კურდღღელაურის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 20.08.2014
თეთრიწყაროს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 20.08.2014
ბაღდათის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 20.08.2014
ქარელის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 19.08.2014
საგარეჯოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 19.08.2014
თეთრიწყაროს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 19.08.2014
ტყიბულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 19.08.2014
დეტალური დიზაინის მომზადება თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შალაურში მდებარე „შალაურის“ ღვინის მარნის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისთვის 19.08.2014
ტყიბულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 15.08.2014
ბაღდათის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 07.08.2014
წალკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 07.08.2014
უბისის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა 05.08.2014
კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა გელათის მონასტერთან 01.08.2014
საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება 29.07.2014
ქ. ურეკში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება, მოწოდება და მონტაჟი (WWTP), P43405-ICB-URE-02 29.07.2014
ქ. ურეკში წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა 29.07.2014
წყლის ხარისხის კონტროლისთვის ლაბორატორიული აღჭურვილობის შესყიდვა 29.07.2014
საქართველოს ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამალ პროექტი No.43405 29.07.2014
ქ. გურჯაანში ბარათაშვილის, ჭავჭავაძის ბესიკის და სოფ. მირზაანში შიდა ასფალტის საფარიანი გზის რეაბილიტაცია 25.07.2014
ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის შენობის მინაშენის დაწყებული მშენებლობის დასრულება (ფაზა 2) 24.07.2014
საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება “მოწამეთა“-ს სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის 23.07.2014
ზესტაფონის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 21.07.2014
ოზურგეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 16.07.2014
დუშეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 11.07.2014
ახალციხისა და ასპინძის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია 11.07.2014
ლიკანისა და წაღვერის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია 11.07.2014
ორმაგკაბინიანი სატვირთო მანქანების მიწოდება 10.07.2014
სიღნაღის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 10.07.2014
თერჯოლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 08.07.2014
ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია 01.07.2014
მოწვევა ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად 27.06.2014
მოწვევა ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად 20.06.2014
წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II 20.06.2014
წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II 20.06.2014
მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე (საკონსულტაციო მომსახურება) 10.06.2014
ზესტაფონის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 09.06.2014
ხობის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 29.05.2014
ქ. წყალტუბოში თეატრის და გამგეობის შენობების რეაბილიტაცია 27.05.2014
ოზურგეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 14.05.2014
ლიკანის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 08.05.2014
აბაშის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 08.05.2014
ონის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 08.05.2014
გურჯაანის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 06.05.2014
წაღვერის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 06.05.2014
შპს ,,ყვარლის ბაგა“-ს მისასვლელი გზის, წყალმომარაგების, გაზმომარაგების და ტელეკომუნიკაციის ქსელების მოწყობის სამუშაოები 06.05.2014
მოწვევა საკონკურსო ვაჭრობაზე (ქ. წყალტუბოს სანიაღვრე სისტემის და საფარის რეაბილიტაცია) 06.05.2014
მოწვევა ტენდერში მონაწილეობაზე 05.05.2014
მოწვევა საკონკურსო ვაჭრობაზე (ახალციხის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია) 01.05.2014
მოწვევა საკონკურსო ვაჭრობაზე (დუშეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია) 30.04.2014
მოწვევა საკონკურსო ვაჭრობაზე (წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია) 29.04.2014
მოწვევა საკონკურსო ვაჭრობაზე (ასპინძის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია) 29.04.2014
მოწვევა საკონკურსო ვაჭრობაზე (ბოლნისის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია) 28.04.2014
მოწვევა საკონკურსო ვაჭრობაზე (თერჯოლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია) 28.04.2014
მოწვევა საკონკურსო ვაჭრობაზე (სენაკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია) 15.04.2014
მოწვევა ეროვნულ საკონკურსო ვაჭრობაზე (ქ.თელავში ბატონის ციხის რესტავრაცია) 26.03.2014
მოწვევა ეროვნულ საკონკურსო ვაჭრობაზე 18.03.2014
შპს მექანიზატორი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესყიდვა 2014 14.03.2014
მოწვევა საკონკურსო ვაჭრობაზე 25.02.2014