სიხლეები   მომხმარებელთა საყურადღებოდ !
20.03.2020
  
 
გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 19 მარტს, გარკვეული დროის განმავლობაში, ტექნიკური მიზეზების გამო, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა ფუნქციონირებდა შეფერხებით. 

ზემოაღნიშნული ხარვეზით გამოწვეული პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით, მიღებულ იქნა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2020 წლის 20 მარტის №1113 განკარგულება. 

გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული ფაილი და იხელმძღვანელოთ ზემოაღნიშნული განკარგულების შესაბამისად.


მიბმული ფაილი