კონსოლიდირებული ტენდერები  კონსოლიდირებული ტენდერის სიახლეები
შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
   
შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
   
შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
   
შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
   
შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
   
შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
   
შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
   
შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
   
შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
   
შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
   
შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
   
შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
ნავთობპროდუქტების 2014 წლის
კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში
საწვავის შემსყიდველი ორგანიზაციების
საყურადღებოდ!
   
აგაი სისტემის დანერგვის ვადის გადატანა
   
საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ საწვავის
შესყიდვა
   
პორტირების ვალდებულება
   
შპს „ლუკოილ ჯორჯია“-ს აგს ქალაქ ტყიბულში
   
საწვავის არასაბარათე წესით მოთხოვნის ფორმა
   
მოხმარებული საწვავის შესახებ ინფორმაციის
წარდგენის ფორმა
   
კომპიუტერების თაობაზე ინფორმაციის
მოთხოვნა
   
რეკომენდაცია 2014 წლის განმავლობაში
ევროდიზელის (სითხის სახით) და
ევრორეგულარის შესყიდვასთან დაკავშირებით
   
რეკომენდაცია 2014 წლის იანვრის თვეში საწვავის არასაბარათე სისტემით შესყიდვაზე
   
რეკომენდაცია 2014 წლის საწვავის შესყიდვასთან დაკავშირებით
   
საწვავის 2014 წლის კონსოლიდირებული ტენდერის მოდელური ხელშეკრულება
   
შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ
   
პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგი
   
შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ
   
სატენდერო კომისიის რეკომენდაცია პირველი
ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის გადაუდებელი საჭიროებიდან გამომდინარე შესყიდვის თაობაზე
   
სატენდერო კომისიის 2013 წლის 13 ივნისის რეკომენდაციები
   
ინფორმაცია შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერების
2013 წლის კონსოლიდირებულ ტენდერთან
დაკავშირებით
   
სასარგებლო ინფორმაცია
   
რეკომენდაცია ოპერატიული საქმიანობის განხორციელების საჭიროებიდან გამომდინარე
მონო–ბარათების შესყიდვის თაობაზე
   
ფიჭური სატელეფონო მომსახურების
უწყვეტობასთან დაკავშირებული განმარტება
   
რეკომენდაცია არათანამშრომლების სააბონენტო ნომრებთან დაკავშირებით
   
ინფორმაცია შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის
2013-2014 წლების ფიჭური სატელეფონო
მომსახურების კონსოლიდირებულ ტენდერთან დაკავშირებით
   
ინფორმაცია ფიჭური სატელეფონო მომსახურების კონსოლიდირებულ ტენდერთან დაკავშირებით
   
რეკომენდაცია CON130000014 კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად დიზელის (PPM50 და მეტი,
გატანა ავტოგასამართი სადგურიდან) შესყიდვის
თაობაზე
   
ლუკოილის საწვავის ბარათების ინტერნეტ
ანგარიშის მართვის ინსტუქცია
   
2013 წლის ფიჭური სატელეფონო მომსახურების კონსოლიდირებული ტენდერის სტანდარტული ხელშეკრულების ნიმუში
   
ცვლილებები საწვავის კონსოლიდირებული
ტენდერით შესყიდვის წესში
   
დიზელის (PPM 50 და მეტი) 2013 წლის კონსოლიდირებულ ტენდერის (CON130000008)
შედეგები
   
რეკომენდაცია ოპერატიული საქმიანობის განხორციელების საჭიროებიდან გამომდინარე მონო–ბარათების შესყიდვის თაობაზე
   
საწვავის შესყიდვა გამარჯვებული მიმწოდებლის აგს-ის 15 კმ.-ზე მეტი დაშორების შემთხვევაში
   
რეკომენდაცია პორტირების თაობაზე
   
ორგანიზაციების საყურადღებოდ, რომელთაც საწვავი ესაჭიროებათ შენობის გათბობისა ან უწყვეტი ენერგომომარარების უზრუნველყოფის მიზნით საწვავის შეძენაზე
   
ნავთობპროდუქციის (საწვავის) 2013 წლის კონსოლიდირებული ტენდერის სატენდერო კომისიის რეკომენდაცია
   
2013 წელს ნავთობპროდუქციის (საწვავის) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული კონსოლიდირებული ტენდერების შედეგები
   
საწვავის 2013 წლის კონსოლიდირებული ტენდერის სტანდარტული ხელშეკრულების ნიმუში